De-Cogito: Отмисляне на измисления свят

De-Cogito: Отмисляне на измисления свят
Цена:15.00 лв.
Страници:524
Година:-
Издател:Екстрем
Размери:
Формат:Мека корица
Автор:Сергей Герджиков 
Книгата е изследване на мисловната свобода като свобода от измисления свят и свобода за различно мислене. Въведен е терминът отмисляне (de-cogito) за мисловна активност назад от измисленото с намерение усилване на менталната свобода. Намерението може да се илюстрира така:Ако отмислим очаквания и спомени и останем в настоящето, в "сега", то от света изчезва и самото сега - един непривичен и чужд за нас начин на мислене. Отстраняването на понятията ни потопява в чист немислен свят. Умът е свободен за осъзнаване на скрити мисловни нагласи и езикови форми и за нов хоризонт на преценка на привичните форми на мислене и говорене: изкази, мнения, възгледи и убеждения.Така можем да отворим ума си за чужди изрази, понятия и мисловни форми, да разберем другото и чуждото и да погледнем света с други очи. Така можем да познаем себе си в съотнасяне с други, нашата култура в съотнасяне с други, нашата форма на живот в хоризонта на планетарния живот.Универсалното се заменя с уникално, абсолютното - с относително. Изследва се в ключови изрази и езикови форми формата на западното мислене за битие и небитие, за същност и нещо, за субект и обект, за субект и предикат. Търси се границата между езика и света с нови експериментални техники.Изследването е ново по характера си и не повтаря познатите аналитични аргументи.За това изследване съм благодарен на присъствието на спекулативно мислещи хора около мен; за изглаждане на Увода и първите глави - на една дама с различен от моя начин на мислене, но с професионален поглед на редактор; за осъзнаване на относителността на западното мислене и задълбочаването на разбирането за свобода - на срещата ми с хора, мисли и текстове от Далечния Изток.
Добави в кошницата