Excel 2010

Excel 2010
Цена:24.00 лв.
Страници:404
Година:-
Издател:Нова звезда
Размери:
Формат:Мека корица
Автор:Димитър Михайлов 
Microsoft Excel е най-доброто и използвано приложение за работа с електронни таблици, ползвано като почти универсален софтуер за ежедневна работа в корпоративния свят. Приложението му е твърде широко - от изчисляване на прости сметки до създаване на сложни отчети и анализи.Excel 2010 доразвива значимите промени, направени с Excel 2007, като въвежда и новости като информативните графики, сегментаторите, нови визуални възможности за графично изобразяване на данни, нови начини за управление на сигурността и най-вече безплатната добавка PowerPivot.Книгата запознава читателя с новия начин на работа със софтуера и новите му възможности, които го правят незаменимо средство за работа. Обърнато е внимание не само на отделните функции, команди и средства, но и на взаимното им използване, така че да се придобие реална представа за мощта и възможностите на софтуера.Разяснена е употребата на най-често използваните функции, демонстрирани са възможностите на Analysis ToolPak, видовете анализи от тип "Какво - Ако", създаването на макроси и форми. Новият начин на създаване и работа с графики, въведен с Excel 2007 и доразвит с последната версия от 2010 г., е обяснен с много примери. Особено внимание е обърнато на най-значимото допълнение в Excel, добавката PowerPivot, позволяваща потребителите да създават собствени бизнес анализи като интегрират информация от различни източници и построяват върху нея интерактивни модели и анализи, изграждат бизнес процеси и създават отчети, които могат по един нов начин да визуализират графично.
Добави в кошницата