Microsoft Visual Basic .Net Професионални проекти

Microsoft Visual Basic .Net Професионални проекти
Цена:30.00 лв.
Страници:912
Година:-
Издател:DuoDesign
Размери:
Формат:Мека корица
Автор:Пуя Бемби, Кулийт Каур 
Използвайте Visual Basic .NЕТ за решаване на реални професионални задачи.С пет подробно разгледани проекта, "Microsoft Visual Basic .NET Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на Visual Basic .NЕТ. Всеки един проект разглежда специфични възможности на Visual Basic .NET и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите, така, че да ги използвате за професионални цели. Надграждане на приложение на Visual Basic към Visual Basic .NET Използвайки помощника Visual Basic Upgrade Wizard, ще преминете през всички стъпки, необходими за конвертиране на съществуващо приложение на Visual Basic към Visual Basic .NET. Ще усвоите промените в кода, като манипулиране на контроли, типове данни, процедури за обработка на събития, и ще научите как Visual Basic Upgrade Wizard управлява промените, направени в масиви, процедури за свойства и късно-свързани обекти. Усвояване на разработката на приложения с ADO.NET Ще създадете Windows приложение за верига видеотеки, което ще се използва за съхраняване на всички данни за клиенти и филми в база данни на Microsoft SQL 2000. Ще се научите как да пишете кода за различните формуляри в приложението, който добавя функционалност. Създаване на Web ПриложенияЩе създадете Web приложение за същата видеотека, което предлага същите възможности и функционалност като предишното приложение за Windows. Чрез използване на Visual Basic .NET и ASP.NET ще усвоите ключовите техники на Web услугите и работата с Web формуляри. Разработване на приложение за конвентиране от WORD в XML На базата на предишните проекти ще създадете приложение за конвертиране, чиято цел е да намали времето за обработка на поръчки. Ще усвоите основите на XML, докато преобразувате данни от Word в XML формат. Създаване на мобилно Web приложениеЩе създадете забавен онлайн тест, който се състои от пет въпроса. Чрез взаимодействие с база данни на SQL 2000, приложението не само ще отчита верните отговори на всеки отделен участник, но и ще показва името и резултата на участника с най-много точки. В този проект ще се запознаете с няколко концепции, включително Wireless Application Protocol и мобилни Web формуляри.
Добави в кошницата