Овладяване мощта на AutoCAD 2004

Овладяване мощта на AutoCAD 2004
Цена:33.00 лв.
Страници:1120
Година:-
Издател:DuoDesign
Размери:
Формат:Мека корица
Автор:Г. В. Кришнан, Томас А. Стелма 
Овладейте истинската функционалност на AutoCAD® 2004!Овладяване мощта на AutoCAD® 2004 предлага най-богатия набор от специфични за дисциплината упражнения и проекти, чрез които ще се научите как да използвате водещия днес софтуер за настолен дизайн и чертане. Едновременно справочник и процедурно ръководство, книгата Овладяване мощта на AutoCAD® 2004 съдържа актуално описание на функционалността, включително подробно илюстрирани примери на последователности "промпт-отговор", при които определени команди изискват въвеждане на допълнителна информация, например координати или измерения, за да завършат определена функция. Съпътстващият книгата Наръчник с упражнения включва задачи във формат на завършен проект за упражняване на понятията и командите, усвоени в дадена глава или раздел, както и тестове за отделни понятия и команди. Този цялостен пакет е подходящ и за начинаещи, и за напреднали потребители. В книгата ще намерите: o описание на високотехнологични функционалности на AutoCAD 2004 като тримерно моделиране и рендиранеo обяснения и примери, илюстриращи стъпка по стъпка новите възможности за програмиране и потребителска настройка на AutoCAD 2004o подробни, лесни за следване инструкции и описания на основни техники, които ще ви подготвят за успешна работа с упражненията и проектитеo изчерпателни приложения, изброяващи командите, системните променливи и променливите за размери, основните положения на интерфейса, шрифтовете, шарките и щриховките за запълване, типовете линии, хардуерните изисквания и устройства като принтери и плотериo съпровождащ компактдиск, който съдържа богат набор от упражнения, моделирани въз основа на използването на AutoCAD в архитектурата, механиката, електрониката, сградостроителството и ВиК.
Добави в кошницата