Турбулентни течения. Теория и приложение

Турбулентни течения. Теория и приложение
Цена:10.00 лв.
Страници:294
Година:-
Издател:Земиздат
Размери:
Формат:Мека корица
Автор:Г.Гаджев, Р.Гаджев 
В книгата се разглеждат теорията на турбулентните течения и техните основни закономерности и оразмерителни зависимости на базата на теоретично установена връзка между пулсационното и осредненото движение.Дадени са диференциалните уравнения на турбулентните течения, представляващи затворена система, и методи за тяхното практическо приложение, както и законите за съхранението на специфичната енергия и за измерението на количеството на движение; хидравличните закономерности и оразмерителни формули на напорните течения в тръби; на спрегнатите дълбочини на хидравличния скок; на плавно изменящите се течения в открити легла. Изложена е и нова теория за устойчивостта на теченията и смяната на режимите на движение и нова хидродинамична теория за ерозия на почвата.За целите на оразмеряванията са дадени числени примери, таблици и графики.Книгата е предназначена за специалисти от областта на хидротехническото, В и К и хидромелиоративното строителство и може да се ползва от научни работници, докторанти, студенти, от специалисти по водна ерозия и др.
Добави в кошницата